Vragen Overzicht Gesprek

  Naam: voor- en achternaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Geef 3 data met aanvangstijd op wanneer je het jou schikt om het Overzicht Gesprek te voeren?

  Wat voor soort werk doe je?

  Wat is de link van je website?

  Om een gefundeerd Overzicht Gesprek te kunnen voeren met heldere aandachtspunten voor jou verzoek ik je onderstaande vragen te beantwoorden.
  Alle informatie die je verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

  1. Waar loop je tegenaan in je leven en wat zou jij veranderd willen hebben?

  2. Wat is het grootste probleem dat jouw functioneren negatief beïnvloed?

  3. Als je dit probleem niet zou hebben hoe zou je dan nu in het leven staan?

  4. Wat staat er voor jou op het spel als je dit probleem niet oplost? Wat kost het je persoonlijk en zakelijk? Hoeveel tijd kost het je? Hoe beïnvloedt het je persoonlijk?

  5. Hoe lang heb je deze problemen al: weken, maanden, jaren?

  6. Wat heb je zelf al gedaan om dit op te lossen? Wat waren de resultaten?

  Om in te kunnen schatten in hoeverre je persoonlijke situatie van invloed is op je onderneming, ontvang ik graag wat details over je werkzaamheden.

  7. In welke branche werk je?

  8. Ben je naast ondernemer ook manager? Geef je leiding aan anderen en zo ja, hoeveel?

  9. Wat is je verwachte omzet voor dit jaar in euro's?

  10. Zit er groei of stagnatie in je omzet?

  11. Wat zijn jouw persoonlijke en zakelijke doelen voor komende 5 jaar?

  Scroll naar boven