Disclaimer

Disclaimer & Copyright

De kleine letters. Zodat alles goed geregeld is.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Michaëla Wierdsma. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Michaëla Wierdsma. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Michaëla Wierdsma met constante zorg en aandacht samengesteld. Het is helaas altijd mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Michaëla Wierdsma behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Michaëla Wierdsma alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Michaëla Wierdsma niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Michaëla Wierdsma, welke geen eigendom zijn van Michaëla Wierdsma maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Michaëla Wierdsma. Hoewel Michaëla Wierdsma uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Michaëla Wierdsma worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op Michaëla Wierdsma kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op Michaëla Wierdsma zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Michaëla Wierdsma sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Michaëla Wierdsma ontwikkelde content of producten.

© 2023, MichaëlaWierdsma.nl is onderdeel van handelsnaam van I Love Life. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van Michaëla Wierdsma tenzij anders vermeld.

Teksten overnemen van Michaëla Wierdsma

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van Michaëla Wierdsma vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat dat naam ‘Michaela Wierdsma’.
  • Het woord ‘Michaëla Wierdsma’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op michaelawierdsma.nl.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.
  • Je stuurt ons een mail op michaela@ilovelife.nl
Scroll naar boven