Disclaimer & Copyright

De kleine letters. Zodat alles goed geregeld is.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stok achter de deur Coach. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stok achter de deur Coach. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Stok achter de deur Coach met constante zorg en aandacht samengesteld. Het is helaas altijd mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stok achter de deur Coach behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Stok achter de deur Coach alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stok achter de deur Coach niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Stok achter de deur Coach, welke geen eigendom zijn van Stok achter de deur Coach, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stok achter de deur Coach. Hoewel Stok achter de deur Coach uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stok achter de deur Coach worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op Stok achter de deur Coach kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op Stok achter de deur Coach zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Stok achter de deur Coach sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Stok achter de deur Coach ontwikkelde content of producten.

© 2018, Stok achter de deur Coach. Stok achter de deur Coach is een handelsnaam van I Love Life. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Teksten overnemen van Stok achter de deur Coach

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van Stok achter de deur Coach vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat dat naam ‘Stok achter de deur Coach’.
  • Het woord ‘Stok achter de deur Coach’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op michaelawierdsma.nl.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.
  • Je stuurt ons een mail op michaela@michaelawierdsma.nl

 

Share This